Opći uvjeti poslovanja

Osnovne informacije o prodavatelju

Naziv poduzeća: Old Hills j.d.o.o.

Sjedište: Ivana Granđe 41, Bjelovar

Banka i broj računa IBAN: HR7923600001102979740

OIB:10350938954

Matični broj: 05554322

E-adresa: Oldhills.prodaja@gmail.com

Zabranjena je prodaja alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina.

Opći uvjeti poslovanja uređuju odnos između Kupca i Trgovca u vezi s uvjetima i načinom naručivanja proizvoda, cijenama proizvoda, uvjetima i načinima plaćanja, jamstvom za kvalitetu prodane stavke, pravom Kupca na pisanu reklamaciju o proizvodima i uslugama Trgovca, pravom na raskid ugovora, isporukom proizvoda i ostalim uslugama koje nudi Trgovac, zaštitom osobnih i drugih podataka te drugim pitanjima važnim za zaključenje ugovora o prodaji putem interneta.

Sastavni dio tih Općih uvjeta poslovanja su Opći uvjeti poslovanja za zaštitu osobnih podataka. Ako korisnik nije suglasan s Općim uvjetima poslovanja i Obavijesti o zaštiti podataka, dužan je napustiti i ne koristiti web stranicu www.old-hills.com.

Uvjeti poslovanja obrta Kreativna radionica (u daljnjem tekstu Old Hills) sastavljeni su sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14; 110/015; 14/19), Poglavlje III. – Zaključivanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu, te predstavljaju prethodno obavijest sukladno članku 43. Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o elektroničkoj trgovini, Zakona o obveznim odnosima i drugim važećim propisima Republike Hrvatske.

Old Hills zadržava pravo promjene Uvjeta i odredbi u bilo kojem trenutku. Sve promjene bit će objavljene na web stranici www.old-hills.com i stupit će na snagu u trenutku objave. Sve promjene Uvjeta primjenjivat će se na kupnje izvršene nakon objave tih promjena.

Prilikom obrade narudžbe, ovi Opći uvjeti poslovanja bit će dostavljeni Kupcu e-poštom kao tijelo ili privitak e-pošte i bit će uvijek dostupni korisnicima usluge na način koji im omogućava spremanje, ponovnu upotrebu i reproduciranje.

Opće informacije

Korisnici ili Kupci dužni su upoznati se s Općim uvjetima i odredbama web stranice www.old-hills.com (u daljnjem tekstu: web stranica) u vlasništvu Old Hills. Ako imaju dodatna pitanja ili nedoumice u vezi s Općim uvjetima i odredbama, mogu kontaktirati oldhills.prodaja@gmail.com.

Pristupanjem web stranici ili korištenjem bilo kojeg dijela njezinog sadržaja, korisnik prihvaća Opće uvjete i odredbe web stranice, kao i sve ostale pravila i uvjete korištenja web stranice i usluga koje se pružaju putem nje. Korisnici se obvezuju da neće koristiti web stranicu na način koji šteti autorima ili trećim stranama te prihvaćaju sve rizike korištenja web stranice i usluga. Ako korisnik nije suglasan s navedenim, dužan je prestati koristiti web stranicu i usluge koje se pružaju putem nje.

Sadržaj web stranice zaštićen je autorskim pravima. Modifikacija, najam, prodaja ili distribucija sadržaja mogući su samo uz prethodnu pisanu dozvolu Old Hills-a.

Old Hills omogućuje korištenje web stranice na najbolji mogući način. To uključuje: praćenje performansi poslužitelja, proširivanje kapaciteta na temelju broja korisnika, podršku Kupcima i rješavanje problema s pogreškama i problemima sustava. Old Hills ne preuzima odgovornost za bilo kakve probleme u radu web stranice i usluga. Old Hills ne može jamčiti da će korištenje web stranice biti neprekidno ili bez pogrešaka. Korisnik se slaže da pristup web stranici ponekad može biti prekinut ili privremeno nedostupan.

Korisnici koriste web stranicu na vlastiti rizik.

Old Hills nije na bilo koji način odgovoran za bilo kakvu štetu koju korisnik može pretrpjeti korištenjem web stranice www.old-hills.com. Autori i ostale fizičke ili pravne osobe uključene u stvaranje, proizvodnju i distribuciju web stranice www.old-hills.com nisu odgovorni za bilo kakvu štetu koja proizlazi iz korištenja ili nemogućnosti korištenja web stranice.

Old Hills zadržava pravo onemogućiti pristup web stranici korisnicima ako se korištenje procijeni kao neprimjereno. Old Hills zadržava pravo uskratiti pristup web stranici bilo kome, na temelju vlastite procjene. Korisnik se obvezuje koristiti web stranicu www.old-hills.com na način koji ne ugrožava resurse i usluge u cjelini. Nedopušteno je neprikladno korištenje web stranice www.old-hills.com i rezultira prestankom pristupa web stranici.

Korisnik je obvezan čuvati podatke o svom korisničkom računu tajnima i potpuno odgovara za svu štetu nastalu neovlaštenim korištenjem njihova korisničkog računa.

Old Hills zadržava pravo izmijeniti ili nadopuniti Opće uvjete i odredbe u bilo koje vrijeme. Promjene stupaju na snagu na dan objave na web stranici. Daljnji pristup web stranici ili korištenje bilo kojeg dijela njezinog sadržaja smatrat će se suglasnošću s izmijenjenim ili nadopunjenim Općim uvjetima i odredbama. Old Hills  savjetuje da se periodično provjeravaju Opći uvjeti i odredbe kako bi se upoznali s mogućim promjenama.

Old Hills zadržava pravo u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave izmijeniti, nadopuniti ili prekinuti bilo koji dio svojeg poslovanja, uključujući web stranicu ili bilo koji njezin dio, poput podstranica ili usluga koje se pružaju putem njih. To uključuje, ali nije ograničeno na promjene u vremenu dostupnosti sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i pravo pristupa ili korištenja web stranice.

Dužnost i obveza korisnika je koristiti web stranicu sukladno pozitivnim propisima i općim moralnim i etičkim načelima. Old Hills ima pravo u svakom trenutku kontrolirati sadržaj web stranice radi osiguranja usklađenosti s Općim uvjetima i odredbama i pozitivnim propisima. Promjene Općih uvjeta i odredbi stupaju na snagu odmah po objavi na web stranici.

Kupac je obvezan provjeriti Opće uvjete i odredbe prije korištenja web stranice.

Kupac

Kupac je svaki posjetitelj koji kupuje proizvode putem internetske stranice www.old-hills.com na način koji je reguliran ovim Općim uvjetima i odredbama, odnosno svaka osoba koja odabere barem jedan proizvod, naruči ga i plati te tako sklopi ugovor na daljinu.

Kupcem može biti samo punoljetna osoba koja je sposobna za obavljanje pravnih radnji. Osobe s djelomičnom poslovnom sposobnošću mogu sklopiti ugovor samo uz pristanak svog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Prodavatelj neće biti odgovoran za bilo koju radnju suprotnu ovoj odredbi.

Pravne osobe kao kupci podliježu odredbama Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini te nisu obuhvaćene Zakonom o zaštiti potrošača. Ovi Opći uvjeti i odredbe primjenjuju se na pravne osobe u dijelu koji se odnosi na:

  • cijenu i način plaćanja,
  • glavne značajke proizvoda,
  • postupak sklapanja ugovora,
  • opis načina dostave i troškova dostave,
  • opće informacije,
  • isključenje odgovornosti i
  • trenutak sklapanja ugovora.

Prodavatelj može, po vlastitom izboru, pravnoj osobi u svakom pojedinom slučaju dodijeliti prava potrošača koji je Kupac.

Glavne značajke proizvoda

Kupac se upoznaje s glavnim značajkama proizvoda na web stranici www.old-hills.com.

Old Hills zadržava pravo izmjene informacija, uključujući cijene proizvoda i posebne ponude na web stranici bez prethodne najave. Uz sliku proizvoda nalazi se opis glavnih značajki proizvoda. Cijene, uvjeti plaćanja i posebne ponude vrijede samo prilikom narudžbe i/ili plaćanja.

Fotografije i opisi pojedinih artikala i njihove ambalaže ne moraju nužno biti identični proizvodu. Nastojimo što točnije prikazati i opisati artikle. Međutim, zadržavamo pravo pogreške u opisu i fotografiji artikala.

Postupak sklapanja ugovora

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača i to posebno odredbe koje se odnose na Ugovor sklopljen na daljinu.

Kupovine se obavljaju na web stranici www.old-hills.com. putem ispunjavanja pruženog obrasca. Prilikom ispunjavanja obrasca, Kupac je obvezan unijeti sve potrebne informacije. Kupovina se može dovršiti samo uz potvrdu da je Kupac prethodno pročitao i razumio Opće uvjete i odredbe, da je s njima suglasan te da je svjestan da se radi o narudžbi s obvezom plaćanja.

Kupovina je moguća 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Old Hills nije odgovoran za troškove upotrebe računalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup usluzi. Kupac će putem e-pošte biti obaviješten o potvrdi narudžbe i slanju paketa.

U slučaju da Old Hills iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, Kupac će biti kontaktiran, telefonom ili e-poštom, od strane djelatnika Old Hills-a u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda ili mogućeg otkazivanja naručenog proizvoda.

Kupovine se obavljaju naručivanjem dostupnih proizvoda koje Kupac odabire na temelju fotografije i osnovnog opisa. Fotografije su ilustrativne prirode i ne uvijek odgovaraju dostupnim proizvodima u svim detaljima. Kupovina se obavlja u nekoliko jednostavnih koraka, s bilo kojeg mjesta na svijetu.

Pretraga proizvoda je moguća prema različitim kriterijima. Unosom određenog pojma u "Pretraga" traku pojavit će se proizvodi koji su povezani s navedenim pojmom. Kupac može odabrati određeni proizvod koji ga zanima i pročitati dostupan opis proizvoda kako bi samostalno odlučio odgovara li proizvod njihovim potrebama. Kupac odabire proizvode iz kataloga proizvoda Old Hills-a koji je organiziran prema vrstama proizvoda i prema kolekcijama.

Naručivanje proizvoda obavlja se elektronički. Klikom na ikonu "Dodaj u košaricu" odabrani proizvod se dodaje u košaricu. Stavljanjem proizvoda u košaricu proizvod nije rezerviran, naručen ili kupljen. Kupac može nastaviti dodavati proizvode klikom na "Nastavi kupovinu" ili dovršiti postupak odabira proizvoda klikom na "Nastavi na plaćanje". Klikom na "Nastavi na plaćanje" Kupac ima mogućnost unosa poklon bona ili kupona ako ih posjeduje. Kada Kupac dovrši postupak odabira proizvoda, klikom na "Nastavi na plaćanje" bit će preusmjeren na stranicu na kojoj bira način plaćanja, način dostave, unosi poklon bon ili kupon ako ih posjeduje i dodaje bilješke. Nije moguće nastaviti kupnju bez odabira opcije "Pročitao/la sam i slažem se s Uvjetima korištenja i Uvjetima web stranice.", čime Kupac potvrđuje da je pročitao i razumio ove Opće uvjete i odredbe. Klikom na "Promijeni sadržaj košarice" Kupac može promijeniti sadržaj košarice. Ako Kupac pristaje kupiti proizvode u košarici, može kliknuti na ikonu "Naruči". Nakon što Kupac izvrši narudžbu klikom na ikonu "Naruči", prodavatelj će na Kupčevu e-adresu poslati Opće uvjete i odredbe zajedno s potvrdom narudžbe i brojem narudžbe kojim se potvrđuje da je Kupčeva narudžba zaprimljena.

Ugovor o prodaji sklapa se u trenutku prihvata od strane Kupca.

Prodavatelj će Kupcu poslati potvrdu o sklapanju ugovora na njihovu e-adresu.

Potrošač, u svojstvu Kupca, sklapa ugovor o prodaji s Old Hills j. d. o. o. (u daljnjem tekstu: Old Hills) u svojstvu prodavatelja.

Sklapanje ugovora o prodaji putem web stranice www.old-hills.com regulirano je sukladno zakonskim odredbama, uzimajući u obzir posebno načela i odredbe direktiva Europske unije, te predstavlja zaključenje ugovora na daljinu.

Ovi Opći uvjeti i odredbe prethodna su obavijest i primjenjuju se na zaključenje ugovora o prodaji ako je Kupac potrošač ili bilo koja fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svog trgovinskog, poslovnog, zanatskog ili stručnog djelovanja, te ako je ugovor sklopljen između trgovca i potrošača unutar organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluga bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednom mjestu, koristeći samo jedan ili više sredstava daljinske komunikacije.

Sredstva daljinske komunikacije su sva sredstva koja se mogu koristiti za zaključenje ugovora na daljinu bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača, kao što su internet i e-pošta.

Prodavatelj može raskinuti ugovor o prodaji ako Kupac ne plati kupoprodajnu cijenu i nije obvezan isporučiti proizvod do trenutka primitka kupoprodajne cijene, osim ako je Kupac odabrao način plaćanja pouzećem. Ako iz nekog razloga Kupac ne preuzme pošiljku i vrati je prodavatelju, prodavatelj neće ponoviti druge isporuke.

Ako Kupac ne primi plaćene naručene proizvode u roku od 10 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od uplate, ili 10 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od sklapanja ugovora o prodaji s dogovorenom plaćanjem po dostavi, dužan je o tome obavijestiti Old Hills na e-adresu Oldhills.prodaja@gmail.com.

Ako Kupac u roku od 72 sata ne primi potvrdu kupnje putem e-pošte ili nije moguće pristupiti usluzi na način naznačen u e-pošti, dužan je svakog radnog dana od 9 do 17 sati kontaktirati prodavatelja na adresi Oldhills.prodaja@gmail.com.

U slučaju da Old Hills iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, Kupac će biti kontaktiran, telefonom ili e-poštom, od strane djelatnika Old Hills u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda ili mogućeg otkazivanja naručenog proizvoda.

U slučaju problema ili nejasnoća tijekom narudžbe, Kupac se može obratiti Old Hills-u na e-adresu Oldhills.prodaja@gmail.com radnim danom od 9 do 17 sati.

Cijena proizvoda i način plaćanja

Cijene proizvoda su navedene na web stranici www.old-hills.com. 

Old Hills zadržava pravo promjene cijena proizvoda i posebnih ponuda na stranici bez prethodne najave. Cijene, uvjeti plaćanja i posebne ponude vrijede samo prilikom narudžbe i/ili plaćanja.

Sve cijene prikazane u web trgovini izražene su u eurima i hrvatskim kunama (1 euro = 7,53450 kuna) za krajnjeg kupca, sa uključenim PDV-om i vrijede za plaćanje putem web trgovine.

U cijenu nije uračunat trošak dostave i poštarine.

Kupac se obvezuje platiti naručene proizvode koristeći jednu od sljedećih metoda plaćanja:

Kreditna ili debitna kartica: Kupac može izvršiti plaćanje izravno putem interneta koristeći kreditnu ili debitnu karticu. Prihvaćene usluge plaćanja uključuju Mastercard i Visa karticama.

Plaćanje pouzećem nije moguće za narudžbe unutar Hrvatske i EU. 

Napomena: Ovo su dostupne metode plaćanja, a kupac treba odabrati onu koja je najprikladnija za njih tijekom procesa naručivanja.